Cơ chế giải quyết tranh chấp

Cơ chế giải quyết tranh chấp của hệ thống sàn TMĐT Aleluza.Com

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận thông tin phản hồi hai bên

Tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của người mua

Tiếp nhận trình bày của bên bán

Kiểm tra, so sánh đối chiếu, xác thực thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối

Bước 2: Xử lý khiếu nại

Thu thập dữ liệu thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liện quan

Aleluza làm trọng tài hòa giải giữa các bên, nếu vẩn không thể hòa giải sẽ đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan.

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

Chuyển thông tin cho chủ shop và nhà vận chuyển, theo dõi quá trình đổi/trả hàng(nếu có)

Nếu người mua trả hàng thì Aleluza  và người bán hoàn tiền lại cho khách hàng

Nếu người mua đổi hàng thì người bán thực hiện việc đổi hàng cho khách hàng nhanh chóng và miễn phí giao hàng lần 2.

Xác nhận kết quả và đóng khiếu nại.